Stödtjänster

 

Vi tillhandahåller stödtjänster som underlättar Er verksamhet och arbetet med Ert ledningssystem. Låt oss underlätta Ert vardagliga arbete!De olika stödtjänsterna är fristående och går att kombinera hur Ni vill. Det går även att koppla på eller ta bort stödtjänster vid ett senare tillfälle.

 

lagdatabas

Lagdatabas

dokumenthantering

Dokumenthantering

Mallar2

Mallar

IMAG0246

Avvikelsehantering

Aktivitet2

Aktivitetshantering

Enkäter

Enkäter