Enkäter

dokumenthantering

Med vårt enkätverktyg kan du skapa, skicka och analysera enkäter.

Skapa enkätfrågor med sidhantering, flera frågetyper och tidsbegränsning.

Samla in svar genom att skicka länken med epost eller via ditt egna kundhanteringssystem (CRM). Varje enkät omvandlas till ett analysblad med korstabulerad filtrering. Alla resultatsammanställningar samlas i ditt ledningssystem och du kan enkelt hitta relevant underlag vid rätt tillfälle!

Enkätmallar – Samtliga enkäter sparas online och kan återanvändas som mallar. När ditt konto aktiveras så har du från start flera mallar såsom: Arbetsmiljö & Hälsa (Svensk & Engelsk), Kundenkät (Svensk & Engelsk) och leverantörsbedömning.

Kontakta oss för mer info och demo.