Lagdatabas

 

lag1Altea AB tillhandahåller en unik lagdatabas som är helt företagsspecifik. Lagdatabasen ger lagbevakning inom allt från lokala och nationella myndigheters föreskrifter till svensk författningssamling och EG-rätt. Företag som ansluter sig erhåller en lagsamling som är skräddarsydd efter sin verksamhet och täcker in de juridiska områden företaget berörs av. Här återfinns redovisning och bokföringsregler för företagets ekonomiavdelning, skattelagstiftningen, sociala avgifter m.m. för löneavdelningen, arbetsrätten för skyddsombuden och miljörätten för miljöansvariga och så vidare. Lagdatabasen uppdateras regelbundet vilket gör att allt material alltid återfinns i sin senaste lydelse.

LAG2Anslutna företag har möjlighet att obegränsat antal gånger revidera sitt innehåll för att denna tjänst skall anpassas efter ändringar i verksamheten och vara ett så effektivt verktyg som möjligt. Lagdatabasen innehåller idag samtliga författningar från år 1736 och stora delar av EGs sekundärrätt (direktiv och förordningar). Vidare återfinns många myndigheters föreskrifter samt många branschers leverantörsbestämmelser och standardavtal. Skulle mot förmodan något som efterfrågas för tillfället inte återfinnas så lägger Altea AB kostnadsfritt till detta.

För att uppfylla ISO 14001 och OHSAS 18001 standarden behöver företaget endast två dokument, nämligen:

  1. Ett styrande dokument över aktuella ämnesområden som även talar om hur man berörs av respektive ämnesområde.
  2. Ett redovisande dokument som efterlevnadskontrollen dokumenteras i. Detta dokument signeras vid efterlevnadskontroll.

lag3Företag anslutna till Altea ABs lagdatabas har alltid tillgång till senaste lydelsen av samtliga lagar och andra krav de berörs av, en kortfattad beskrivning av hur de berörs samt en längre sammanfattning där jurister uttalar sig om stora förändringar på miljö- och arbetsmiljörättens område och hur domstolar i framtiden kan komma att tolka dessa. I tjänsten ingår även andra verktyg som ett juridiskt lexikon med cirka 3 600 uppslagsord och tillgång till förarbeten samt rättsfall.

Kontakta Altea AB för att kostnadsfritt prova en för Ert företag skräddarsydd lagdatabas, under en begränsad tid.