Mallar

Stödtjänsten innehåller ca 800 mallar för privatpersoner och företag. Företag som har tillgång till denna stödtjänst bestämmer själva vilken eller vilka av företagets användarkonton som ska ha tillgång till mallarna. Varje konto har möjlighet att skapa sin egna lista med favoritmallar.

Mallarna indelade i olika kategorier och sökbara via en sökmotor. För de flesta typer av mallar finns det en handbok som beskriver juridiska krav på den typen av mallar samt vad man ska tänka på. Exempel på mallar är anställningsavtal, medarbetarsamtal, köpekontrakt för aktier, hyreskontrakt lokal, riskbedömningar, skyddsronder, arbetsgivarens tillstånd att använda truck, avbetalningsplan, inkassokrav, nyttjanderättsavtal, testamente, äkteskapsförord, samboavtal och bouppteckning.

Företag som har tillgång till Altea ABs juridiska mallar får kostnadsfritt komma med förslag på mallar av standardkaraktär som de önskar att Altea AB ska taga fram.

I stödtjänsten ingår fri juridisk support avseende mallarna från Altea ABs jurister.

Det finns även möjlighet att mot ersättning få hjälp med skräddarsydda mallar, allt från testamente till leverantörsavtal eller generationsskiften av företag.