Utbildningar

Altea AB erbjuder nu webbaserade utbildningar via sidan academy.altea.se

academy

Altea AB erbjuder utbildningar relaterade till miljö, kvalitet och arbetsmiljö framtagna för att möta kraven i dagens ISO-standarder samt gällande lagstiftning. Mål med utbildningarna är att hjälpa Ert företag att möta morgondagens problem med nya kunskaper samt att kursdeltagarna ska kunna använda det man lärt sig vid kurstillfället i sitt vardagliga arbete. Våra erfarna och omtyckta kursledare varvar alltid teori med praktiska övningar och fokuserar på enkla lösningar som verkligen fungerar!

Våra utbildningar är öppna för alla och som medlem i Hackeforsmodellen har Ni extra förmånliga priser.

Företagsspecifika kurser

Har ni minst ca 5-7 deltagare?  Kan ni ordna med lokal och förtäring?

Ni bestämmer tidpunkt och vi utbildar på er hemmaplan. Förutom ett lägre pris per deltagare sparar ni också in kostnader för tid, resor och ev. övernattningar.

Kemikalieutbildningar

Grundutbildning i kemikalier – kemikaliehantering inkl allergiframkallande kemikalier Heldagsutbildning Intresseanmälan
Grundutbildning i kemikalier – kemikaliehantering Halvdagsutbildning Intresseanmälan
Arbete med allergiframkallande kemiska produkter (Härdplastutbildning) enligt AFS 2014:43 Halvdagsutbildning Intresseanmälan
Webbaserad – arbete med allergiframkallande kemiska produkter (Härdplastutbildning) enligt AFS 2014:43 Webutbildning, ca 1,5 timmar  Anmälan
ADR 1.3 – transport och hantering av farligt gods Halvdagsutbildning Intresseanmälan

Arbetsmiljöutbildningar

Arbetsmiljöutbildning för chefer (BAM)  Heldagsutbildning Intresseanmälan
Skyddsombudsutbildning Heldagsutbildning Intresseanmälan

 ISO 45001 Arbetsmiljöledningssystem

Halvdagsutbildning

Miljö- och kvalitetsutbildningar

Grundutbildning i miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 14001 (miljö), ISO 9001 (kvalitet) och ISO 45001 (arbetsmiljö)  Halvdagsutbildning Intresseanmälan
Miljö- och kvalitetsutbildning enligt ISO 14001 (miljö) och ISO 9001 (kvalitet) Heldagsutbildning Intresseanmälan
Grundutbildning i miljölagstiftning Heldagsutbildning Intresseanmälan

Övriga utbildningar

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA Halvdagsutbildning Intresseanmälan
WORKSHOP GDPR – nya Dataskyddsförordningen Heldag Intresseanmälan

Det krävs minst fem anmälda deltagare för att en utbildning skall hållas. Sista anmälningsdag är tre dagar före kursstart. Utbildning som ej är avbeställd senast 7 dagar före utbildningens start debiteras fullt ut.